Zvláštní poděkování za elektronický SkiJo manual patří autorovi Mgr. Ivo Rychtarovi
a zpracovatelce výkresové dokumentace Ing. Karle Labudové z SPŠ stavební v Opavě.

elektronický SkiJo manual


příručka SkiJo v.28 díl-1 - přehled menu - PDF
příručka SkiJo v.28 díl-2 - vybrané příkazy - PDF - rozpracováno

příručka SkiJo - stavební část - PDF - starší verze
příručka SkiJo - elektro - PDF
příručka SkiJo - vytápění - PDF

příručka SkiJo 27 - popis a tabulky výrobků - PDF
příručka SkiJo 28 - popis a tabulky výrobků - PDF
příručka SkiJo 30 - popis a tabulky výrobků - PDF

příručka SkiJo 1 - GEOdeti - PDF

pojmenovávání výkresů - PDF
seznam zkratkových příkazů pro ovládání vrstev - PDFHome