Po využití mezivýkresových vazeb - připojení půdorysu do nového výkresu skladby
a příslušném zobrazení se provede nakreslení vlastního výkresu skladby. Kresba
probíhá podobně jako v půdorysu, na závěr je možno provést automatický výpis
použitých prvků.Kreslení krovu probíhá obdobně jako kreslení skladby stropu.Home