Při kreslení půdorysu je podpora kreslení největší, jsou k dispozici veškeré funkce
pro nakreslení běžných výkresů - kreslení stěn, otvorů, schodišť, kótování horizontální
i vertikální (výškové), popisy, odkazy výrobků, zakreslování ocelových a prefabrikovaných
překladů, vkládání zařizovacích značek z knihovny a pod.. K dispozici jsou funkce
pro výpis ocelových nosníků, prefabrikátů, dřevěných prvků, výztužných prvků, bloků
a pod..Kreslení řezů patří k nejobtížnějším operacím, možno využít pomocných odkazových čar
z půdorysu pro nakreslení základního obrysu, poté je podobně jako u půdorysu k dispozici
množství podpůrných funkcí.Home