Ing. Skokan Petr
SkiJo Software
tel/fax: 553730029
e-mail: vyvoj@cadservis.com
info@skijo.czSkiJo - nadstavba AutoCADu, ZWCADu, BricsCADu a progeCADu pro stavaře.

Nadstavba sestává z programů AutoLISP, uživatelského menu, definic čar, šraf ... a množství dílčích částí výkresů - bloků. Je určena všem projektantům, konstruktérům - stavařům, pracuje převážně ve 2D.

Program se dále vyvíjí - nejvyšší verze pracuje na aktuálních i nižších verzích AutoCADu/ZWCADu/BricsCADu - dle aktuálních informací o podpoře starších CADů. Verze nadstavby pro výkres nerozhoduje, výkres je vždy stejný. S vyšší verzí nadstavby stoupá podpora kreslení.

Komunikaci s uživatelem lze ovlivnit zapnutím dialogových panelů, kdy u podstatných funkcí je zadávání vstupních parametrů zajištěno dialogovým panelem nebo je možné veškerý dialog přenechat příkazovému řádku.

Těžiště kreslení je samozřejmě soustředěno do kreslení půdorysu - otvory, překlady, značky....
Podpora kreslení je však velmi široká:
Prvním výkresem projektu bývá situace. Zde je např. k dispozici množství značek - parcelní číslo, výškový bod, slučka, inženýrské sítě, interpolace výškových bodů.
Dalším výkresem jsou základy. Přepnutím profese na základy je možné tyto kreslit s tím, že je zajištěno členění výkresu do hladin a další manipulace s nimi. Podobně je to s výkresem skladby, výkresem krovu a dalšími výkresy.
Dále je k dispozici množství prvků do závěrečných tabulek výrobků, funkce výkazové, funkce pro vykreslování detailů - svary, šrouby.

Systém je doplněn editačními obecnými funkcemi (např. křížení čar - stěn, vyřezávání detailu ...) a editačními speciálními funkcemi (oprava a zrcadlení značek výrobků, kót, úrovní, dveří ...).

Výkres je složen z jednoduchých entit, bloků. Je jednoduše přenositelný a editovatelný.

Součástí systému jsou i praktické návody kreslení, utváření mezivýkresových vazeb, pojmenovávání výkresů, výkazu materiálů a podobně.

Jak je to s podporou profesí?
V současné době jsou k dispozici doplňkové moduly profesí elektro, ústřední vytápění, omezeně zdravotechnika, kterými je možné doplnit základní "stavařské" jádro. Profese jsou funkční, podobně jako stavařské jádro, nad všemi verzemi AutoCADu/ZWCADu/BricsCADu a platformami operačního systému (Windows). Po zapnutí profese dojde k modifikaci menu (AutoCAD) a uživatel má k dispozici nástroje, potřebné pro nakreslení běžných výkresů a schemat.

Tato nadstavba AutoCADu, ZWCADu, BricsCADu a progeCADu je jednoduchou, levnou a poměrně výkonnou alternativou mocných komplexních grafických systémů. Dle mého názoru vystihuje potřeby efektivního zpracování výkresové dokumentace. Uživatel netvoří virtuální model stavby, nepřizpůsobuje se požadavkům programu, ale pracuje běžně nad výkresy s využitím veškerých výhod, které výpočetní technika poskytuje.

Uživatel také nemusí sledovat vzestup vzájemně se podmiňujících verzí programů.


Ing. Skokan Petr

Home