Jakýkoliv půdorys nakreslený i dřívějšími verzemi nadstavby SkiJo je možné podrobit operaci 3D.Pokud jsou splněny základní podmínky kreslení výkresů SkiJo a určitá omezení (neobloukové stěny,...), je výsledek následující.Home